-2 C
Grindavik
24. janúar, 2021

Borgarvogur í Borgarbyggð verði friðlýstur

Skyldulesning

Tillaga að friðlýsingarmörkum miðast við hnitsett mörk skv. hnitaskrá og …

Tillaga að friðlýsingarmörkum miðast við hnitsett mörk skv. hnitaskrá og eru birt á korti.

Kort/Umhverfisstofnun

Umhverfisstofnun, ásamt landeigendum og sveitarfélaginu Borgarbyggð, hefur kynnt áform um friðlýsingu Borgarvogs sem friðland í samræmi við lög um náttúruvernd. Náttúruperlan Borgarvogur er eitt af mikilvægari fuglasvæðum Vesturlands, að því er segir á vef Umhverfisstofnunar. 

Fram kemur, að Borgarvogur sé á skrá yfir alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði og sé svæði nr. 239. á núverandi náttúruminjaskrá, þ.e. vogurinn allur ásamt fjörum, leirum og fitjum, auk þess að vera hluti af stærri tillögu Náttúrufræðistofnunar Íslands (Mýrar-Löngufjörur) sem svæði á framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár í samræmi við lög nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Vogurinn mikilvægur vegna lífríkis

„Fuglalíf á svæðinu er ríkt og dreift. Vogurinn er bæði mikilvægur vegna lífríkis í voginum sjálfum og mikilvægur fyrir fugla sem nýta Borgarvog og fleiri svæði í nágrenninu. Yfir 20 fuglategundir hafa fundist á svæðinu. Borgarvogur hefur því bæði mikið staðbundið verndargildi og mikið verndargildi sem hluti af stærra svæði, þ.e. mikilvægu fuglasvæði. Votlendi, leirur og fitjar njóta einnig sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga nr. 60/2013.

Vogurinn geymir fallega víðáttumikla leiru sem flokkuð er sem gulþörungaleira, sú stærsta af þessari vistgerð hér á landi (svo vitað sé) sem eykur enn á verndargildi svæðisins. Leiran er óvenjuleg að því leyti að hún nær allt frá stórstraumsfjöru og upp að sjávarfitjum við mörk háflóðs. Lífríki gulþörungaleira einkennist af þörungaskán á yfirborði og miklum þéttleika ána (Oligochaeta), sem eru smávaxnir hryggleysingjar. Þar er einnig að finna önnur smádýr, s.s. burstaorma (Polychaeta) og rykmýslirfur (Insecta). Leirur eiga ennfremur þátt í að takmarka gróðurhúsaáhrif og önnur neikvæð áhrif loftslagsvárinnar en leira bindur gróðurhúsaloftegundir og er binding á flatareiningu mikil. Rannsókna– og fræðslugildi svæðisins er jafnframt hátt og vogurinn hentar vel til fuglaskoðunar,“ segir í tilkynningunni.

Horft til þess að vernda framtíðar náttúrulegt ástand Borgarvogs

Þá segir, að með  áformum um friðlýsingu svæðisins sé horft til þess að vernda til framtíðar náttúrulegt ástand Borgarvogs og líffræðilega fjölbreytni svæðisins þannig að fái þróast samkvæmt náttúrulegum lögmálum og á eigin forsendum. Jafnframt að tryggja rannsóknir og vöktun á lífríki svæðisins sem og að almenningur fái notið svæðisins til náttúruskoðunar og fræðslu.

Innlendar Fréttir