6.3 C
Grindavik
26. september, 2021

Loftslagsmál

Skyldulesning

Á Vesturlöndum syngur samróma kór undir stjórn Grétu Thunbeg og ámóta vísindamanna unm loftslagsvána.

Forsætisráðherra Íslands virðist andsetin af niðurstöðu hinna 40.000 fífla sem komu saman í París til að að tala hvert annað í æsing út af því að útblástur á CO2 sé að orsaka hamfarahlýnun um alla jörð,. Ekkert er hlustað á vísindamenn sem segja að sannanir skorti fyrir fullyrðingunum eins og Prof.Lintzen og fleiri samherja hans.

Ekkert er gert með þá staðreynd að 84 % af orkunotkun mannkyns kemur frá jarðefnaeldsneyti og mest af því fer fram utan lögsögu Íslands.

Friðrik Daníelsson og Sigurbjörn Svavarsson rita skynsamlega um þessi mál í Morgunblað dagsins. Þar segja þeir:

„Maður gengur nú undir manns hönd hjá stjórnmálaflokkunum að gefa loforð í loftslagsmálum. Mörgu ægir þar saman en aðallega er rætt um aðgerðir til að sporna við notkun eldsneytis vegna þess að það gefur af sér koltvísýring sem sagt er að valdi hlýnun loftslags. Við þetta er ýmislegt að athuga. Í fyrsta lagi hefur reynst torvelt að finna vísindalega sannað samband koltvísýrings og loftslags þó vitað sé að hann auki gróðurvöxt og bæti þannig veður staðbundið. Sagt er að koltvísýringur af mannavöldum valdi hlýnun um 1 eða 1,5 gráður á öldinni, sem er ágiskun en ekki vísindaleg niðurstaða. Klifað er á að veðurlag sé hamfarakenndara en ekkert bendir til þess að það sé óvenjulegt. Frumkvæði og markmið í „loftslagsmálum“ eru ekki frá íslenskum stjórnmálamönnum heldur frá ESB.

Sérstaða Íslands

Ísland hefur sérstöðu á heimsvísu, um 85% af frumorkunotkun Íslands eru úr vatnsföllum og jarðvarma en einungis 20% orkunotkunar ESB eru „græn“ orka. Það voru dýrkeypt mistök að láta aðgerðir í loftslagsmálum falla undir ESB, á því var engin þörf samkvæmt þeim loforðum sem Ísland hafði gefið á alþjóðavettvangi. Kyoto- eða Parísarsamkomulagið kalla ekki á að ESB stjórni orkunotkun á Íslandi, Íslendingar geta sjálfir stjórnað henni. Augljós leið til þess að binda koltvísýring er ræktun. Það er nauðsynlegt að almenningur átti sig á að megnið af útblæstri lofttegunda kemur frá stórþjóðum (Kína, Indlandi o.fl.) en þær hafa ekki lofað miklum niðurskurði á næstunni. Hlutdeild Íslands er agnarsmá þó vissir stjórnmálamenn og fjölmiðlar hér á landi segi að Íslendingar mengi mest. Ef ESB tekst niðurskurðurinn verða það ESB/EES-lönd sem taka á sig efnahagslega hrörnun. Bandaríkin eru reyndar á sömu leið eftir síðustu stjórnarskipti þó ekki sé líklegt að það vari lengi.

Ísland: Kaldasta tímabil síðustu 10.000 ára

Vísindarannsóknir á loftslagi langt aftur í tímann sýna að loftslagssveiflur hafa verið óháðar koltvísýringnum. Flestar fréttir sem við fáum af hlýnun eru erlendar og er erfitt að staðreyna. En svo vill til að Ísland liggur á mörkum kuldabeltisins í miðju úthafi þannig að loftslagsbreytingar sjást vel hér. Virtir íslenskir vísindamenn hafa rannsakað loftslagsbreytingar á Íslandi, þeir hafa m.a. sýnt fram á að loftslagið nú á dögum er 3-4°C kaldara en það var að jafnaði síðustu 10.000 árin en kólnaði síðustu aldir og varð kaldast á vesturfaratímanum síðla á 19. öld (Áslaug Geirsdóttir et al. 2020). Hitamælingar á Íslandi, með þeim fáu mælum sem geta sýnt loftslagsbreytingar, þ.e. hafa verið í óbreyttu umhverfi í öld eða meir, sýna að hitinn við meginsvæði Norður-Atlantshafsins, á suðurströndinni, náði hámarki um 1940. Hæsti hitinn á landinu mældist 1939. Mælingar Hafró á sjávarhita við strönd sýna að hitastigið hefur farið lækkandi frá 2003. Hafísinn hefur verið í vexti síðustu 9 árin og minna talað um „opnun siglingaleiða“ en áður.

Græn atvinnusköpun

Hver stjórnmálaflokkurinn á fætur öðrum lofar nú „grænni uppbyggingu“ eða „grænni nýsköpun“. Þessi loforð eru mjög varasöm, byggð á vanþekkingu bæði á framkvæmd og afleiðingum. Stór hluti af því sem kallað er grænt er umhverfisspillandi og yrði baggi á efnahag landsmanna. Hér er hafin niðurdæling koltvísýrings í berg og lofað er hundraða milljarða iðnaði og innflutningi mengunar. Almannasjóðir verða að borga. Ein nýsköpunin er „rafeldsneyti“, þ.e. eldsneyti sem framleitt er með rafmagni, en framleiðsla þess yrði gífurleg eyðsla raforku og fjármuna, Aðallega er átt við vetni, hættulega og orkulitla gastegund sem kostar allt að 10- sinnum meira á orkueiningu en aðrar brennslugastegundir. Einnig er sagt að það sé „grænt“ að framleiða eldsneyti úr því, sem dæmi tréspíra úr vetni og koltvísýring sem skilar ekki helmingi af raforkunni sem fer í framleiðslu vetnisins hvað þá öðrum kostnaði – ósjálfbær starfsemi.

Græn orka

Til þess að útvega raforku fyrir þessa ósjálfbæru framleiðslu eru svo hugmyndir ESB/EES-fyrirtækja að reisa hér stóra vindmyllugarða sem hafa hlotið lof ráðherra og sveitarstjórnarmanna þó þeir hafi sýnt sig að vera eyðilegging á landi almennings en styrktir með peningum almennings. Þær spilla umhverfi og fuglalífi, gefa stopult, óöruggt og dýrt rafmagn á kostnað almannasjóða eins og reynsla nágrannalandanna sýnir. Þær eru dýrar, viðhaldsfrekar, endingarlitlar og hættulegar starfsmönnum sínum og nágrönnum og lítið endurnýtanlegar. Enn ein „græn“ orkuskipti eru að láta rafhlöður flytja rafmagn í tæki sem annars ganga örugglega og hagkvæmar á eldsneyti. Framleiðsla og eyðing rafhlaðna er mjög umhverfisspillandi, þær eru mjög þungar og orkulitlar, innihalda minna en 2% (1/50) af orkumagni eldsneytis. Þær eru óhandhægar og hættulegar við slys.

Ástæða loftslagsmála ESB

ESB-lönd eiga ekki miklar auðlindir af jarðefnaeldsneyti. Því er eðlilegt að þau reyni að verða minna háð því og minnka notkun þess. Staða Íslands er allt önnur. Ísland notar lítið af jarðefnaeldsneyti og hefur lítil áhrif á framboðið sem flest bendir til að verði nægilegt um langa framtíð.“

Það er eiginlega ergilegt að þessar raddir skuli ekki heyrast á vettvangi stjórnmálaflokka sem eru líklegir til að hafa áhrif eftir kosningar og við myndun ríkisstjórna heldur einskorðast við jaðarflokka sem eru líklegri en ekki til algers áhrifaleysis á opinberum vettvangi eftir kosningar.

Það skortir sárgrætilega á það að innan starfandi stjórnmálaflokka láti slíkir málsvarar í sér heyra en að trúboðahópar eins og VG einoki ekki orðræðurnar og stórkarlalegar  fjárveitingar til hverskyns mýrarljósa sem engin áhrifa hafa á heildar búskap heimsins í CO2 hvað þá methanmengunar.

Bara Fagradalseldgosið er búið að losa margfaldan útblástur íslenskrar umferðar til margar ára á þeim stutta tíma sem það hefur staðið. Og á sama tíma eru birtar stórfréttir um það að niðurdæling á 4000 tonnum af CO2 sé í bígerð á Hellisheiði sem breyti því í berg. Til viðbótar eru ráðgerðir stórkostlegar brennslur á fjármunum við Straumsvík þar sem svipaðar aðgerðir eru í undirbúningi.

Loftslagsmál eru því mður aðeins Pótemkíntjöld um trúaratriði sem enga vísindalega sönnun hafa að baki sér.


spot_img
spot_img
spot_img

Innlendar Fréttir