-4 C
Grindavik
4. desember, 2020

Tröllaskagahólf allt sýkt næstu 20 árin

Skyldulesning

Með í reikninginn – hjartaáföll

Einn dag fyrir átta árummeð eimskipi tók ég far.Nú man ég því miður ekkihver meining ferðalagsins var. En einhverra orsaka vegnaað endingu landi...

Mynd úr safni. Ekki tekin á Tröllaskaga.

Mynd úr safni. Ekki tekin á Tröllaskaga.

mbl.isSigurður Bogi

Í ljósi staðfestra riðutilfella í Tröllaskagahólfi er hólfið nú skilgreint í heild sinni sem riðusýkt hólf næstu 20 árin frá síðasta staðfesta tilfelli. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Matvælastofnun en riða hefur greinst á fimm bæjum í hólfinu.

Þegar riðuveiki er staðfest taka gildi ýmsar takmarkanir sbr. reglugerð um útrýmingu á riðuveiki, til dæmis er nú óheimilt að:

  • Flytja sauðfé til lífs milli hjarða.
  • Flytja milli bæja innan hólfsins hvaðeina, sem getur borið smitefni milli staða, svo sem hey, heyköggla og hálm, húsdýraáburð, túnþökur og gróðurmold nema með leyfi héraðsdýralæknis og að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: a. hey sé allt í plöstuðum stórböggum eða rúllu, b. þökur séu aðeins notaðar á svæðum þar sem sauðfé kemst ekki að.
  • Flytja ull á milli bæja nema með leyfi héraðsdýralæknis.
  • Flytja fjárklippur, markatengur, lyfjadælur og annan tækjabúnað, sem óhreinkast hefur af fé eða hugsanlega smitmengast á annan hátt á sýktu svæði, til nota í landbúnaði á ósýktu svæði, án vottorðs frá héraðsdýralækni um að fullnægjandi sótthreinsun hafi átt sér stað.

Þeir sem fara milli sóttvarnasvæða, sýktra svæða, áhættusvæða eða ósýktra svæða, með tækjabúnað til landbúnaðarstarfa skulu fá leyfi héraðsdýralæknis og vottorð um að fullnægjandi sótthreinsun hafi átt sér stað.

Þessi tæki og önnur sem óhreinkast af sauðfé á sýktum svæðum skulu sótthreinsuð samkvæmt fyrirmælum héraðsdýralæknis að lokinni notkun á hverjum stað/jörð.

Tröllaskagahólf bætist því í listann yfir sýkt varnarhólf á landinu en þau eru nú sex talsins: Sýkt varnarhólf:

  • Vatnsneshólf, Húna- og Skagahólf
  • Tröllaskagahólf, Suðurfjarðahólf
  • Hreppa-, Skeiða- og Flóahólf
  • Biskupstungnahólf.

Allir flutningar á fé milli hjarða innan þessara svæða og frá þeim (yfir varnarlínur) eru bannaðir.Til að kaupa líffé inn á sýkt varnarsvæði þarf að sækja um leyfi til MAST.

Innlendar Fréttir